2024 SHOEI COMPETENCE CENTER

MyMoto.bg Cart
MyMoto.bg Profile
Методи за плащане
SBS nakladki
BMC filtri
akrapovic
leovince
MyMoto.bg DID verigi
MyMoto.bg Shoei moto kaski
MyMoto.bg Nolan kaski za motor
MyMoto.bg AGV moto kaski
MyMoto.bg ICON moto kaski
REVIT от MyMoto.bg
MyMoto.bg Alpinestars ekipirovka
rakavici Five
MyMoto.bg botushi SIDI
MyMoto.bg ochila 100%

Общи условия за използване на страницата на MyMoto.bg.


I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите "Общи условия за използване" преди да използвате страницата на МайМото България ЕООД. (наричано по-долу само "MyMoto"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и MyMoto, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и MyMoto. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте страницата на MyMoto.

Потребителите получават правото да използват услугите на страницата, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар и снимки, потребителите се съгласяват да НЕ използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, спам, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права. MyMoto не носи отговорност за изразените от потребителите мнения и има право да изтрие мнения/коментари и снимки с некоректно съдържание.


II. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на MyMoto.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;
- избор на мото продукти и аксесоари и тяхното закупуване;
- бързо зареждане на данните при поръчка и запитване, следене на поръчки и статус на запитвания, ако посетителя има регистрация в MyMoto.bg;
- публикуване на коментари и мнения относно продукти в сайта на MyMoto;
- получаване на email-бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта, дали изричното си съгласие, че искат да получават подобна информация от нас чрез е-мейл съобщение;

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DDoS, DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.


III. Авторски права


1. Всички права са запазени.
Данните и информацията, получени от сайта на MyMoto - MyMoto.bg, са собственост на МайМото България ЕООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от МайМото България ЕООД субекти и срещу заплащане.
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, а именно снимков материал, текстове, банери, лого и дизайн публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Политика за поверителност


За нас от „МайМото България“ ЕООД (MyMoto.bg), като администратор на лични данни, винаги е било и ще продължава да бъде основен приоритет нашите клиенти да се чувстват сигурни, когато ни предоставят лична информация. Поради тази причина предприехме действия, за да сме сигурни, че ще покрием изискванията на новия регламент на ЕС за защитата на личните данни - GDPR, който влиза в сила от 25 май 2018г.

Можете подробно да се запознаете с нашата обновена политика за защита на личните данни, която е неизмена част от този документ, ТУК:
https://www.mymoto.bg/data-protection-bg


V. Плащания с карта


„МайМото България“ ЕООД не обработва и не съхранява данни за платежните карти, дебитни или кредитни, с които се извършват плащания през нашата страница MyMoto.bg.

В случаи, в които е необходимо възстановяване на сумата по поръчка, платена с дебитна или кредитна карта, връщането на сумата става по същата карта/сметка, с която е извършено плащането.


VI. Ограничаване на отговорността


MyMoto прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. MyMoto не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

MyMoto има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VII. Услуги, изискващи регистрация


MyMoto си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- качване на лични снимки под формата на албуми в страницата на MyMoto;
- възможност за публикуване на коментари на предлагани от MyMoto продукти;

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

MyMoto си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.


VIII. Промени


MyMoto си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на МайМото България ЕООД и влизат в сила считано от 10.11.2021 г.


Твоята количкаКОЛИЧКА
продукт размер бр.
Количката е празна...