MyMoto.bg Cart
MyMoto.bg Profile
MyMoto.bg Shoei moto kaski
MyMoto.bg AGV moto kaski
MyMoto.bg ICON moto kaski
MyMoto.bg HJC moto kaski
MyMoto.bg ICON moto ekipirovka iake i rakavici za motor
MyMoto.bg Dainese ekipirovka
MyMoto.bg Alpinestars ekipirovka
MyMoto.bg Thor ekipirovka

Общи условия за използване на страницата на MyMoto.bg.


I. Общи разпоредби


Моля прочетете внимателно настоящите "Общи условия за използване" преди да използвате страницата на МайМото България ЕООД. (наричано по-долу само "MyMoto"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и MyMoto, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и MyMoto. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте страницата на MyMoto.

Потребителите получават правото да използват услугите на страницата, наричан занапред в този документ и само "сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар и снимки, потребителите се съгласяват да НЕ използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, спам, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права. MyMoto не носи отговорност за изразените от потребителите мнения и има право да изтрие мнения/коментари и снимки с некоректно съдържание.


II. Основни понятия


По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта на MyMoto.

"УСЛУГА/и" на сайта включват:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация;
- публикуване на коментари и мнения относно продукти в сайта на MyMoto;
- получаване на email - бюлетини от регистрираните за услугата Потребители на сайта;

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" - действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

"ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.


III. Авторски права


1. Всички права са запазени.
Данните и информацията, получени от сайта на MyMoto - MyMoto.bg, са собственост на МайМото България ЕООД и могат да се ползват за търговска и служебна дейност или предоставяни на трети лица само от упълномощени от МайМото България ЕООД субекти и срещу заплащане.
Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, а именно снимков материал, текстове, банери, лого и дизайн публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.


IV. Конфиденциалност


MyMoto се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. MyMoto може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.


V. Ограничаване на отговорността


MyMoto прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. MyMoto не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

MyMoto има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.


VI. Услуги, изискващи регистрация


MyMoto си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:
- качване на лични снимки под формата на албуми в страницата на MyMoto;
- възможност за публикуване на коментари на предлагани от MyMoto продукти;

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако създат свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия.

MyMoto си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.


VII. Промени


MyMoto си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. Настоящите Общи условия са приети с решение на Съвета на директорите на МайМото България ЕООД и влизат в сила считано от 14.10.2013 г.


Твоята количкаКОЛИЧКА
продукт размер бр.
Количката е празна...